BONUS 12 : NEUROMENTORING

Course Overview:

Setiap bulan Dr Rizal akan mengadakan sesi FB Live di dalam group tertutup. Dr Rizal akan berkongsi teknik dan ilmu-ilmu terbaru dalam dunia otak.